Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice

Vítejte na našich webových stránkách.

Zajímavosti

                                                                                          


          ŠKOLENÍ-2010

Název kurzu                                        

I. část

II. část

Výcvik v klecovém polygonu s dýchacími přístroji

Kdykoli po dohodě - KONTAKT

Výcvik v polygonu KRYT s dýchacími přístroji

Kdykoli po dohodě - KONTAKT

Výcvik práce ve výšce a nad volnou hloubkou na cvičné věži CPS Prostějov – pouze pro jednotky JPO II a III

Kdykoli po dohodě - KONTAKT

Základní odborná příprava nositelů dýchací techniky

(podmínkou přijetí do kurzu je předložení lékařského posudku dle NV č. 352/2003 Sb., s vyznačením funkce nositel dýchací techniky)

22. 1. 2010

(8 hodin)

30. 1. 2010

(8 hodin)

Základní odborná příprava strojníků JPO V

Cyklická odborná příprava strojníků JPO V

5-6. 2. 2010

(16 hodin)

-----------

Cyklická odborná příprava obsluh motorových pil 

(opakovací po 2 letech od základní nebo cyklické odborné přípravy)

13. 2. 2010

(8 hodin)

-----------

Základní odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev JPO V

Cyklická odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev JPO V

19–20. 2. 2010

(16 hodin)

7. 5. 2010

(8 hodin)

11. 9. 2010

(8 hodin)

Instrukčně metodické zaměstnání Hašení požárů v uzavřených prostorech

25. 2. 2010

(8 hodin)

------------

Cyklická odborná příprava velitelů jednotek a velitelů

družstev JPO II a JPO III

27. 2. 2010

(8 hodin)

7. 5. 2010

(8 hodin)

Cyklická odborná příprava strojníků JPO II a JPO III

7. 5. 2010

(8 hodin)

------------

Instrukčně metodické zaměstnání jednotek JPO II a III Rallye Hamry

7–9. 5. 2010

(16 hodin)

------------

IMZ Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva

(tento termín je určen pro jednotky, které tento IMZ ještě neabsolvovaly)

11. 9. 2010

(8 hodin)

------------

Instrukčně metodické zaměstnání Hašení požárů v uzavřených prostorech

22. 9. 2010

(8 hodin)

------------

Základní odborná příprava techniků dobrovolných jednotek PO

8. 10. 2010

(8 hodin)

16.10.2010

(8 hodin)

IMZ Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva

(tento termín je určen pro jednotky, které již absolvovaly IMZ OO)

9. 10. 2010

------------

Instrukčně metodické zaměstnání jednotek Základy první pomoci

23-24. 10. 2010

(16 hodin)

IMZ Dopravní nehody

6. 11. 2010

(4 hodiny)

7. 11. 2010

(12 hodin)

Porada velitelů jednotek SDH obcí

27. 11. 2010

 

Základní odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev JPO II a III

V případě zájmu nejméně 10 členů jednotek. Kurz bude probíhat během celého roku

Základní odborná příprava strojníků JPO II a III

IMZ: instrukčně metodické zaměstnání

 


  

 


 
Na shledanou