Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice

Vítejte na našich webových stránkách.

Akce SDH

 

                           2010

    2.1. - VVH SDH Vrchoslavice (Myslivecká chata v 15.00. hod)

 27.2.- Hasičský ples (sokolovna ve 20.00 hod.) ANIMOBAND

 15.5.- 21.ročník memoriálu V.Novotného (hřiště v 15.00 hod)

 31.7.- Turnaj v nohejbale trojic (Za mlýní v 9.00 hod)

 25.9.- Hodové klání v netradičních disciplínách(Zamlýní v 13.00)

??.10.-Sběr st. železa v obci


 

                              

 
Na shledanou