Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice

Vítejte na našich webových stránkách.

Jednotka PO

 

         Seznam členů JPO – SDH Vrchoslavice  

 

                      JMÉNO                      FUNKCE V JPO

 

1.     Lecián Vladimír                             velitel, strojník

2.     Janečka Josef      zást.velitele, velitel družstva, strojník

3.     Matoušek Martin                     velitel družstva, strojník

4.     Řezáč Marek                                 strojník            

5.     Bartošek Petr                                strojník              

6.     Svačina Oldřich                             strojník           

7.     Přecechtěl Antonín                        strojník              

8.     Škrabal František                           st.hasič               

9.     Vaculík Miloš                                st.hasič              

         10. Vaculík Radim                              st.hasič               

         11. Majer  Tomáš                                st.hasič                        

         12. Masařík Jiří                                    hasič                  

         13. Svačina Daniel                                hasič                   

         14. Svozilek Dušan                               hasič                  

         15. Baláž Petr                                        hasič                   

         16. Karlík Marek                                   hasič                 

         17. Vošický Roman                               hasič                  

         18. Zimen Josef                                     hasič                  

     

 

 

 

          

        

              

                  

                     

                     
 
Na shledanou