Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice

Vítejte na našich webových stránkách.

Historie

SDH Vrchoslavice

Vznik Sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice a Dlouhá Ves (dále jen Vrchoslavice) se datuje ke dni 20.ledna roku 1924 kdy se konala ustavující schůze.Tato schůze se konala ve Facounově hostinci zůčastnilo se jí 37 občanů a župní starosta dobrovolných hasičů sborů z Kojetína.Starostou nového sboru se stal zemědělec František Králík č.p.15,náčelníkem také zemědělec,Metoděj Coufalík č.p.16.Činných hasičů se přihlásilo 26.Zároveń začala mezi občany sbírka na hasičskou stříkačku,ale vynesla jen 2 000 Kč. Na výstroj a výzbroj včetně stříkačky bylo ale zapotřebí 70 000 Kč. Tyto si obec pújčila se svolením Zemského výboru v Brně.

Dne 24.dubna 1924 byla z Čech pod Kosířem přivezena první hasící stříkačka s příslušenstvím a prozatímně uložena na gruntě Josefa Adámka v Dlouhé Vsi č.p.5.

V obecní kronice zaznamenáno takto: ,,…26.dubna 1924.Dnes konána první veřejné zkouška nové stříkačky za přítomnosti inženýra ze závodu A.R.Smékal v Čechách u Prostějova.Stroj pracoval bezvadně a na vzdálenost činil výstřik 26 metrů.Zkoušce přihlízelo velmi mnoho lidí z obce i okolí,neboť takový stroj jest novinkou v celém okolí…“

Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval v roce 1925 stavbu obecního domu ve Vrchoslavicích.Dopravu zajišťovaly členové zdarma každý měl povinnost 5 dní práce zdarma nebo uhradit odpovídající poplatek podle mzdy nádeníka.V přízemí se nacházelo i hasičské skladišťe, později pak hasičská zbrojnice která zde slouží dodnes.Za zbrojnicí na obecním dvoře v roce 1986 se zahájila výstavba dílny z garáží pro cisternové vozidlo.Stavba byla dokončena v roce 1989.

V současnosti vlastní sbor  dvě cisternová vozidla a to CAS 32-T 138 a CAS 25-Š 706 RTHP, jedno dopravní vozidlo DA 12-A 30, dvě PS 12, jednu PS 8, tři elektrocentrály Honda, jedno kalové čerpadlo Heron, jedno plovoucí čerpadlo PH 1200, jednu mobilní a tři přenosné radiostanice Motorola a čtyři dýchací přístroje SCOTT. Jednotka je zařazena do kategorie JPO 5.

Členská základna má 73. členů, jedno soutěžní družstvo veteránů a po jednom soutěžním družstvu mužů a žen.Každoročně se pořádá soutěž Memoriál Vladimíra Novotného, Hasičský ples, Turnaj v nohejbale trojic, Rocková zábava a Hodové klání v netradičnich disciplínách.

 
Na shledanou